درباره سجاد صدرالدینی تماس با ما

سلام، من سجاد صدرالدینی، فرزند، برادر، دوست و روانشناس هستم. از زمانی که بیاد میاورم در تماشای دیگران به علت رفتار آنها می اندیشیدم و در تکاپوی پیدا کردن پاسخی برای سوالات خود بوده و هستم درست مانند شمایی که این متن را میخوانی. همین موضوع مرا به سمت روانشناسی سپس مدیریت و ارتباط هر چه بیشتر با درون و بیرون انسانها سوق داد و تا به امروز در این مسیر گام برداشته ام. یکی از معانی زندگی من این است که در فرصت اندکی که در زندگی دارم بتوانم هرچه بیشتر بیاموزم و از آن آموزه ها برای کمک به دیگران بهره برداری کنم. در کنار حرفه روانشناسی اصولا به برگزاری سمینار و تدریس میپردازم و از آشنا شدن با افراد جدید هیجان زده میشوم. هنر را تحسین میکنم، از بررسی مطالب دسته اول علمی لذت میبرم، کتاب میخوانم ولی فقط و اصولا روانشناختی! ورزش میکنم، بسیار فیلم میبینم و موسیقی گوش میدهم و در اوقات آزاد خود یوگا کار میکنم. میدانم که از هرکس و موقعیتی میتوان آموخت و شکست در مقطعی از زندگی نوعی پیروزیست و  نهایتا باور دارم زندگی یعنی امید و حرکت .